แบ่งปันเรื่องราวของคุณ

เรากำลังรวบรวมเรื่องราวของแรงงานสตรีในสาขาการบินจากทั่วโลกเกี่ยวกับความท้าทายและชัยชนะที่ได้รับในฐานะที่เป็นสตรีในสถานที่ทำงาน

คุณจะสามารถช่วยเราด้วยการบันทึกภาพวิดิโอ ข้อความเสียง หรือเขียนเป็นข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในสาขาการบินได้หรือไม่?

กรุณากดปุ่ม เล่น เพื่อค้นหาวิธีการ: 👇

ขอบคุณที่เสียสละเวลาเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของคุณ

สาขาการบินสามารถเป็นสถานที่ทำงานที่ดีกว่านี้สำหรับสตรี – และมันจำเป็นอย่างยิ่งที่เสียงของเราต้องดังและชัดเจน เราขอให้คุณได้ร่วมส่งเสียงไปพร้อมกัน

อุตสาหกรรมการบินสามารถเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นที่สตรีจะสามารถทำงานได้ปลอดภัยกว่าเดิม แต่เราทุกคนต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น

คุณมีเพื่อนร่วมงานสตรีที่ทำงานในสาขาการบินที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องรายได้หรือไม่?

คุณสามารถแชร์ข้อความเหล่านี้ในกลุ่ม WhatsApp หรือเฟสบุ๊คกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้มั้ย?

การต่อสู้เพื่อให้เสียงของเราถูกรับฟังคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง